← Nazad


Ražić Pavičić AOvisnost o internetu: mit ili stvarnost. 12. hrvatski psihijatrijski dani: zbornik sažetaka; Opatija, 08.-11.04.2015.

Autori: Rojnić Palavra I, Bagarić A, Jukić V, Ražić Pavičić A, Pejnović Franelić I
Godina: 2015