← Nazad


Resanović BranislavaPatronažne sestre u provedbi nacionalnih programa ranog otkrivanja raka / Stevanović, Ranko (ur.). Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2015.

Autori: Antoljak Nataša, Balorda Ljilja, Hranilović Biserka, Jelavić Melita, Kutnjak Kiš, Renata Lazarić, Zec Danijela, Nakić Dinka, Resanović Branislava, Santo Tibor, Stevanović Ranko, Tripković Ingrid, Šupe Parun Andrea
Godina: 2015