← Nazad


Ropac DHrvatski javnozdravstveni prioriteti. U: Puntarić D, Ropac D, Jurčev-Savičević A, urednici. Javno zdravstvo. Osijek: Medicinska naklada, 2015. str. 111-198.

Autori: Puntarić D, Ropac D, Heim I, Kruhek-Leontić D, Šekerija M, Znaor A, Štajduhar D, Kolarić B, Poljičanin T, Brkić- Biloš I, Silobrčić-Radić M, Medić A, Sikora M
Godina: 2015

Neki pokazatelji zdravstvenog stanja stanovništva Republike Hrvatske. Acta Med Croatica. 2015;69(1);3-14.

Autori: Puntarić D, Stašević I, Ropac D, Poljičanin T, Mayer D
Godina: 2015