← Nazad


Šalamun MZaštita zdravlja pomoćnog osoblja u zdravstvenim ustanovama. Sigurnost. 2015;57(4): 337-46.

Autori: Janev-Holcer N, Šalamun M, Petričević M, Sekovanić A, Barišin A
Godina: 2015

Nanotehnologija – Značaj zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Sigurnost: časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini. 2013; 55(3): 293-296

Autori: Janev Holcer N, Šalamun M
Godina: 2013