← Nazad


Salvia-Miloš APrvi dokaz importirane Zika infekcije u Hrvatskoj. CROCMID 2016; 20-22. listopad 2016.; Poreč. str. 109-10.

Autori: Betica-Radić Lj, Vilibic-Cavlek T, Venturi G, Fortuna C, Đuričić S, Salvia-Miloš A, Tabain I, Barbic Lj, Stevanovic V, Listes E, Bender M, Savini G
Godina: 2016