← Nazad


Santini MEpidemiološke i kliničke značajke emergentnih i re-emergentnih arbovirusnih infekcija na području Hrvatske. 6. Hrvatski mikrobiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem. 15-16. lipanj 2016.; Sv. Martin na Muri, Hrvatska. str. 8-9.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Santini M, Pandak N, Perić Lj, Betica-Radić Lj, Lukšić B, Tabain I, Stevanovic V, Barbic Lj
Godina: 2016

Rana dijagnostika leptospiroze-prikaz bolesnika. 3. Hrvatski epidemiološki kongres, Šibenik, 7-9 svibanj, 2015., str. 95.

Autori: Babic-Erceg A, Karlović-Martinković D, Santini M, Peršić Z, Vilibic-Cavlek T, Erceg M
Godina: 2015

Pristup “Jedno zdravlje” – primjer pojave, praćenja i nadzora emergentnih i re-emergentnih arbovirusa u Republici Hrvatskoj. Infektol glasn; 2015;35(2-3):53-60.

Autori: Barbic Lj, Vilibic-Cavlek T, Stevanovic V, Savić V, Klobučar A, Pem-Novosel I, Santini M, Pandak N, Hađina S, Tabain I, Kučinar J, Petrović G, Madić J
Godina: 2015

Koliko i što znamo o infekciji uzrokovanoj virusom Zapadnog Nila? Infektol glasn; 2015;35(2-3):61-66.

Autori: Pandak N, Vilibic-Cavlek T, Barbic Lj, Santini M, Pem-Novosel I, Čabraja I, Miklaušić B, Kučinar J, Savić V, Stevanovic V, Klobučar A
Godina: 2015

First cases of human Usutu virus neuroinvasive infection in Croatia, August-September 2013: clinical and laboratory features. J Neurovirol 2015; 21(1):92-7.

Autori: Santini M, Vilibic-Cavlek T, Baršić B, Barbic Lj, Savić V, Stevanovic V, Listes E, Di Gennaro A, Savini G
Godina: 2015

Demographic, clinical and laboratory characteristics of patients with West Nile neuroinvasive disease in Croatia, 2012-2013. 25nd ECCMID, Copenhagen, Denmark, April 25-28, 2015. P0634.

Autori: Santini M, Vilibic-Cavlek T, Baršić B, Pandak N, Perić Lj, Kokic I, Barbic Lj, Stevanovic V, Listes E, Di Gennaro A, Savini G
Godina: 2015

Neuroinvazivna bolest ljudi uzrokovana Usutu virusom prvi puta otkrivena u Hrvatskoj. 3. Hrvatski epidemiološki kongres, Šibenik, 7-9 svibanj, 2015., str. 114.

Autori: Slavic-Vrzic V, Vilibic-Cavlek T, Santini M, Barbic Lj, Stevanovic V, Listes E, Savić V, Savini G
Godina: 2015

Humane infekcije uzrokovane arbovirusima na području Hrvatske: epidemiološke i kliničke značajke. Znanstveno-stručni simpozij “Zoonoze”. Slavonski Brod, 28-30. svibanj 2015., str. 8.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Pem-Novosel I, Barbic Lj, Santini M, Savić V, Pandak N, Perić Lj, Kokic I, Kaic B, Stevanovic V, Baršić B, Klobučar A, Gjenero-Margan I, Petrović G, Mlinaric-Galinovic G
Godina: 2015

Nove arbovirusne infekcije u Hrvatskoj. 3. Hrvatski epidemiološki kongres, Šibenik, 7-9 svibanj, 2015. str. 112.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Pem-Novosel I, Barbic Lj, Savić V, Santini M, Kurečić-Filipović S, Babic-Erceg A, Stevanovic V, Pandak N, Klobučar A, Kaic B, Gjenero-Margan I, Mlinaric-Galinovic G
Godina: 2015

Early diagnostics of leptospirosis – a case report. Infect Dis Rep. 2014 May 13; 6(2): 5156. DOI.10.4081/idr.2014.5156

Autori: Babic-Erceg A, Karlović-Martinković D, Santini M, Peršić Z, Vilibic-Cavlek T
Godina: 2014