← Nazad


Šapin MDemografske karakteristike i rizični čimbenici za infekciju HIV-om kod korisnika Centra za dobrovoljno savjetovanje i testiranje na HIV/AIDS u Osijeku u razdoblju od 2005.-2013. godine. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 44.

Autori: Šapin M, Kožul K, Vujčić D, Medić A, Nemeth Blažić T, Brdarić D
Godina: 2015