← Nazad


Sekovanić AZaštita zdravlja pomoćnog osoblja u zdravstvenim ustanovama. Sigurnost. 2015;57(4): 337-46.

Autori: Janev-Holcer N, Šalamun M, Petričević M, Sekovanić A, Barišin A
Godina: 2015

Upravljanje ubodnim incidentima. Zbornik radova 8. Međunarodna znanstvena i stručna konferencija: Menadžment i sigurnost, Nikolić V, Markič M (ur.). Zagreb: Hrvatsko društvo inženjera sigurnosti 2013. 311-318.

Autori: Janev Holcer N, Delalić A, Sekovanić A
Godina: 2013