← Nazad


Silobrčić Radić MPadovi u osoba starije životne dobi. U: Tešić V, Jurčević Savić A, ur. 4. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; 16-18. svibnja 2019; Opatija Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko epidemiološko društvo; 2019. Str. 32.

Autori: Brkić Biloš I, Čukelj P, Jadrijević N, Sarajlić G, Ćorić T, Erceg M, Mihel S, Silobrčić Radić M, Kralj V
Godina: 2019

Accidental falls – the leading cause of injury related mortality and hospitalization in the elderly in Croatia. U: EU-Safety, Research for enhancing impact of strategies and actions 2019: abstract book; 2019 Oct 3- 4; Luxembourg. Luxemburg: EuroSafe; Luxembourg Institute of Health; 2019. Str.87.

Autori: Brkić Biloš I, Čukelj P, Silobrčić Radić M
Godina: 2019

Epidemiološki prikaz samoubojstava djece i mladih u Hrvatskoj u razdoblju 2000.-2017. godine. Epidemiološki vjesnik. 2019;(7).

Autori: Silobrčić Radić M, Jadrijević N, Švigir I
Godina: 2019

Hospitalizacije zbog mentalnih poremećaja u Hrvatskoj 2018. godine. Epidemiološki vjesnik. 2019;(11).

Autori: Silobrčić Radić M, Švigir I
Godina: 2019

Od nadzora do ishoda: Registrar za psihoze i novi sustav praćenja poremećaja mentalnog zdravlja u RH. U: Ilakovac V, Kralik K., ur. Medicinska informatika 2017 : zbornik radova 13. Simpozija Hrvatskoga društva za medicinsku informatiku, Čakovec, 9. i 10. studenoga 2017. Zagreb: Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku, Medicinska naklada: 2017. Med Inform 2017;13:23-4.

Autori: Pleše B, Silobrčić-Radić M
Godina: 2017

Europska zdravstvena anketa u Hrvatskoj 2014.-2015. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2016.

Autori: Antoljak N, Benjak T, Brkić Biloš I, Dečković Vukres V, Erceg M, Ivičević Uhernik A, Kralj V, Krtalić S, Markelic M, Mihel S, Musić Milanović S, Muslić Lj, Nakić D, Poljičanin T, Silobrčić Radić M, Stevanović R, Šekerija M, Šupe Parun A
Godina: 2016

Road traffic injuries in Croatia. Safety 2016 World conference; 18-21 Sept 2016; Tampere, Finska. Injury Prevention 2016;22(Suppl 2): A316.

Autori: Brkić Biloš I, Silobrčić Radić M, Kralj V, Ćorić T
Godina: 2016

Child injuries in Croatia: significant public health issue. Safety 2016 World conference; 18-21 Sep 2016; Tampere, Finska. Injury Prevention 2016;22(Suppl 2): A147.

Autori: Brkić Biloš I, Silobrčić Radić M, Kralj V, Ćorić T
Godina: 2016

Ozljede povezane s alkoholom. U: Knjiga sažetaka 79. stručno-znanstvenog sastanka Hrvatskog epidemiološkog društva; 13.-14. svibnja 2016. Supetar, Hrvatska. str.46.

Autori: Brkić Biloš I, Silobrčić Radić M, Ćorić T
Godina: 2016

Ozljede. U: Puntarić D, Ropac D, Jurčev-Savičević A. Javno zdravstvo. Zagreb: Medicinska naklada, 2015:165-191.

Autori: Brkić Biloš I, Silobrčić Radić M
Godina: 2015

Chronic Noncommunicable Diseases–Burden of Disease in the Population of Croatia. Cardiologia Croatica. 2015;10(7-8):167-75.

Autori: Kralj V, Brkić Biloš I, Ćorić T, Silobrčić Radić M, Šekerija M
Godina: 2015

Hrvatski javnozdravstveni prioriteti. U: Puntarić D, Ropac D, Jurčev-Savičević A, urednici. Javno zdravstvo. Osijek: Medicinska naklada, 2015. str. 111-198.

Autori: Puntarić D, Ropac D, Heim I, Kruhek-Leontić D, Šekerija M, Znaor A, Štajduhar D, Kolarić B, Poljičanin T, Brkić- Biloš I, Silobrčić-Radić M, Medić A, Sikora M
Godina: 2015

Breme bolesti stanovništva Hrvatske – izazovi za budućnost.Hrvatski časopis za javno zdravstvo.2013:Vol 9, Broj 36. http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/268

Autori: Erceg M, Kralj V, Silobrčić Radić M, Brkić Biloš I, Pem Novosel I, Ćorić T, Katalinić D, Petrović G, Šekerija M
Godina: 2013

Epidemiološki prikaz mentalnih poremećaja u Hrvatskoj 1st International Congress: Person in medicine and Healthcare and 3rd Croatian Congress on Prevention and Rehabilitation in Psychiatry. Dubrovnik 18.-21. travanj 2013. Zbornik sažetaka str. 30.

Autori: Silobrčić Radić M, Erceg M
Godina: 2013

Epidemiološki prikaz mentalnih poremećaja u Hrvatskoj 1st International Congress: Person in medicine and Healthcare and 3rd Croatian Congress on Prevention and Rehabilitation in Psychiatry. Dubrovnik 18.-21. travanj 2013. Zbornik sažetaka str. 30.

Autori: Silobrčić Radić M, Erceg M
Godina: 2013

Epidemiološki prikaz depresivnih poremećaja u Hrvatskoj. Medix; 2013; 106: 134-138.

Autori: Silobrčić Radić M, Hrabak-Žerjavić V
Godina: 2013