← Nazad


Silobrčić Radić MOd nadzora do ishoda: Registrar za psihoze i novi sustav praćenja poremećaja mentalnog zdravlja u RH. U: Ilakovac V, Kralik K., ur. Medicinska informatika 2017 : zbornik radova 13. Simpozija Hrvatskoga društva za medicinsku informatiku, Čakovec, 9. i 10. studenoga 2017. Zagreb: Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku, Medicinska naklada: 2017. Med Inform 2017;13:23-4.

Autori: Pleše B, Silobrčić Radić M
Godina: 2017

Child injuries in Croatia: significant public health issue. Safety 2016 World conference; 18-21 Sep 2016; Tampere, Finska. Injury Prevention 2016;22(Suppl 2): A147.

Autori: Brkić Biloš I, Ćorić T, Kralj V, Silobrčić Radić M
Godina: 2016

Ozljede povezane s alkoholom. U: Knjiga sažetaka 79. stručno-znanstvenog sastanka Hrvatskog epidemiološkog društva; 13.-14. svibnja 2016. Supetar, Hrvatska. str.46.

Autori: Brkić Biloš I, Ćorić T, Silobrčić Radić M
Godina: 2016

Road traffic injuries in Croatia. Safety 2016 World conference; 18-21 Sept 2016; Tampere, Finska. Injury Prevention 2016;22(Suppl 2): A316.

Autori: Brkić Biloš I, Ćorić T, Kralj V, Silobrčić Radić M
Godina: 2016

Europska zdravstvena anketa u Hrvatskoj 2014.-2015. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2016.

Autori: Antoljak N, Benjak T, Brkić Biloš I, Dečković-Vukres V, Erceg M, Ivičević Uhernik A, Kralj V, Krtalić S, Markelic M, Mihel S, Musić Milanović S, Muslić Lj, Nakić D, Poljičanin T, Šekerija M, Silobrčić Radić M, Stevanović R, Šupe Parun A
Godina: 2016

Hrvatski javnozdravstveni prioriteti. U: Puntarić D, Ropac D, Jurčev-Savičević A, urednici. Javno zdravstvo. Osijek: Medicinska naklada, 2015. str. 111-198.

Autori: Brkić Biloš I, Heim I, Kolarić B, Kruhek-Leontić D, Medić A, Poljičanin T, Puntarić D, Ropac D, Šekerija M, Sikora M, Silobrčić Radić M, Štajduhar D, Znaor A
Godina: 2015

Chronic Noncommunicable Diseases–Burden of Disease in the Population of Croatia. Cardiologia Croatica. 2015;10(7-8):167-75.

Autori: Brkić Biloš I, Ćorić T, Kralj V, Šekerija M, Silobrčić Radić M
Godina: 2015

Ozljede. U: Puntarić D, Ropac D, Jurčev-Savičević A. Javno zdravstvo. Zagreb: Medicinska naklada, 2015:165-191.

Autori: Brkić Biloš I, Silobrčić Radić M
Godina: 2015

Epidemiološki prikaz mentalnih poremećaja u Hrvatskoj 1st International Congress: Person in medicine and Healthcare and 3rd Croatian Congress on Prevention and Rehabilitation in Psychiatry. Dubrovnik 18.-21. travanj 2013. Zbornik sažetaka str. 30.

Autori: Erceg M, Silobrčić Radić M
Godina: 2013

Epidemiološki prikaz depresivnih poremećaja u Hrvatskoj. Medix; 2013; 106: 134-138.

Autori: Hrabak-Žerjavić V, Silobrčić Radić M
Godina: 2013

Epidemiološki prikaz mentalnih poremećaja u Hrvatskoj 1st International Congress: Person in medicine and Healthcare and 3rd Croatian Congress on Prevention and Rehabilitation in Psychiatry. Dubrovnik 18.-21. travanj 2013. Zbornik sažetaka str. 30.

Autori: Erceg M, Silobrčić Radić M
Godina: 2013

Breme bolesti stanovništva Hrvatske – izazovi za budućnost.Hrvatski časopis za javno zdravstvo.2013:Vol 9, Broj 36. http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/268

Autori: Brkić Biloš I, Ćorić T, Erceg M, Katalinić D, Kralj V, Pem-Novosel I, Petrović G, Šekerija M, Silobrčić Radić M
Godina: 2013