← Nazad


Siobrčić Radić MJavnozdravstveni značaj mentalnih poremećaja u Republici Hrvatskoj. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 71.

Autori: Siobrčić Radić M
Godina: 2015