← Nazad


Škes MTreba li Hrvatska registar za demenciju i kako ga osnovati? Treći hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Lijec Vjesn 2016;138(Suppl 2.):115.

Autori: Benjak T, Škes M, Štefančić V, Draušnik Ž, Bagarić Krakan L
Godina: 2016