← Nazad


Skoko Poljak DRazvoj i uspostava ONKO+ poruke. U: Ilakovac V, Kralik K., ur. Medicinska informatika 2017 : zbornik radova 13. Simpozija Hrvatskoga društva za medicinsku informatiku, Čakovec, 9. i 10. studenoga 2017. Zagreb: Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku, Medicinska naklada: 2017. Med Inform 2017;13:15-6.

Autori: Šekerija M, Antoljak N, Šupe Parun A, Nakić D, Skoko-Poljak D, Pažanin D, Pleše B, Pristaš I, Erceg M
Godina: 2017

Istraživanje o provedbi preventivnih aktivnosti (programa/projekata) na području Republike Hrvatske tijekom 2015. godine. Hrvatski časopis za javno zdravstvo [Internet]. 2016. siječanj 7.;12(45):138-152. Dostupno na: http://www.hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/2243

Autori: Grgić A, Poljičanin T, Pristaš I, Skoko-Poljak D, Erceg M
Godina: 2016

Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva u Republici Hrvatskoj. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 123-4.

Autori: Antoljak N, Jelavić M, Kalauz M, Katičić M, Skoko Poljak D, Strnad Pešikan M, Stamenić V, Ŝtimac D, Kujundžić M, Jakić Razumović J, Iveković H, Ebling Z, Šamija M, Banić M
Godina: 2015