← Nazad


Skopljak VUsporedba epidemioloških značajki HIV infekcije u tri hrvatske županije u odnosu na Hrvatsku. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 63.

Autori: Medić A, Švornić Petrić M, Kožul K, Dželalija B, Skopljak V, Nemeth Blažić T
Godina: 2015

HIV i spolno prenosive infekcije (sifilis, hepatitis B) i rizična ponašanja u skupinama s povećanin rizikom od HIV infekcije: rezultati drugog vala istraživanja seroprevalencije 2011-2014. 3. Hrvatski epidemiološki kongres, Šibenik, 7-9 svibanj, 2015., str. 42-3 (sažetak)

Autori: Nemeth-Blažić T, Pavlić J, Vilibic-Cavlek T, Fabris A, Kožul K, Medić A, Bajlo P, Kosanović-Ličina ML, Pahor Đ, Skopljak V, Valić J, Rizvan P, Lakić M, Cvitkovic A, Lipovac I, Smilović V, Uvodić-Đurić D, Slavic-Vrzic V, Gjenero-Margan I
Godina: 2015

Serološki dokaz infekcije chikungunya virusom na području Istarske županije. 3. Hrvatski epidemiološki kongres, Šibenik, 7-9 svibanj, 2015., str. 100.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Kučinar J, Pem-Novosel I, Gjenero-Margan I, Kurečić-Filipović S, Kaic B, Valić J, Skopljak V, Mlinaric-Galinovic G
Godina: