← Nazad


Španović ĐChildren preventive health care in Croatia. U: Zbornik radova XXVII. srečanje pediatrikov. Maribor; 2017. Str. 151-2.

Autori: Mujkic A, Španović Đ, Rodin U
Godina: 2017

Dostupnost podataka o preventivnoj zdravstvenoj zaštiti djece predškolske dobi. Paediatr Croat 2016; 60 (suppl 1): 237-242.

Autori: Rodin U, Kostinčer-Pojić A, Španović Đ, Mujkic A
Godina: 2016

Zdravstvena zaštita djece u dječjim vrtićima. Paediatr Croat. 2015; 59 (suppl 2):16-22.

Autori: Rodin U, Španović Đ
Godina: 2015

Značenje upravljanja zdravstvenim informacijama u primarnoj zdravstvenoj zaštiti djece predškolske dobi. Paediatr Croat. 2014;58 Suppl 2:S45-9.

Autori: Kostinčer-Pojić A, Rodin U, Španović Đ
Godina: 2014

Budućnost primarne pedijatrije. U: Renesansa primarne zdravstvene zaštite. U: Zbornik radova 1. Međunarodnog kongresa primarne zdravstvene zaštite. Opatija, 20.-23.11. 2014.

Autori: Španović Đ, Rodin U
Godina: 2014