← Nazad


Starešina VEmergentne flavivirusne infekcije u Republici Hrvatskoj. U: Vilibić-Čavlek T, Barbić Lj, Sviben M, Pandak N, urednici. Knjiga sažetaka simpozija “One-health” – emergentne i re-emergentne zoonoze: prošlost, sadašnjost i budućnost; 10. lipanj 2016.; Zagreb, Hrvatska.

Autori: Stevanovic V, Barbic Lj, Vilibic-Cavlek T, Savić V, Hađina S, Starešina V
Godina: 2016

Epidemiologija i epizootiologija virusa Zapadnog Nila u Hrvatskoj. Znanstveno-stručni simpozij “Zoonoze”. Slavonski Brod, 28-30. svibanj 2015., str. 10.

Autori: Stevanovic V, Barbic Lj, Kovač S, Hađina S, Vilibic-Cavlek T, Pem-Novosel I, Starešina V, Madić J
Godina: 2015

Emergent and re-emergent flaviviruses in Croatia – challenges of surveillance. Emerging Viruses 2015 Conference. Nottingham, United Kingdom, 27-29 July, 2015, p. 18.

Autori: Stevanovic V, Vilibic-Cavlek T, Savić V, Hadina S, Starešina V, Barbic Lj
Godina: 2015

Virusi koji se prenose hranom. Hrvatski veterinarski vjesnik 2014;22(5-6):37-48.

Autori: Stevanovic V, Barbic Lj, Vilibic-Cavlek T, Lazarić-Stefanović L, Kučinar J, Starešina V, Turk N, Kozačinski L
Godina: 2014