← Nazad


Stevanović RankoPatronažne sestre u provedbi nacionalnih programa ranog otkrivanja raka / Stevanović, Ranko (ur.). Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2015.

Autori: Antoljak Nataša, Balorda Ljilja, Hranilović Biserka, Jelavić Melita, Kutnjak Kiš, Renata Lazarić, Zec Danijela, Nakić Dinka, Resanović Branislava, Santo Tibor, Stevanović Ranko, Tripković Ingrid, Šupe Parun Andrea
Godina: 2015

Epidemiologija, primarna i sekundarna prevencija bolesti probavnog sustava:tko, kada i kako? Medix : specijalizirani medicinski dvomjesečnik. 21 (2015), 117; 150-155.

Autori: Banić Marko, Prka Lidija, Stevanović Ranko
Godina: 2015