← Nazad


Štiglić JKlorirana otapala – trikloretna i tetrakloreten u podzemnoj vodi za piće vodocrpilišta Sašnak : sustav javne vodoopskrbe grada Zagreba. U: Ujević Bošnjak M. gl. ur. XXII. Znanstveno-stručni skup : Voda i javna vodoopskrba = XXII. scientific and professional conference. Water and public water supply, 2.-5. listopada 2018., Sisak. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2018. Str. 83-93.

Autori: Kukolja A, Plazonić D, Posavec K, Ujević Bošnjak M, Štiglić J
Godina: 2018

Zdravstvena ispravnost bazenskih voda u Republici Hrvatskoj u 2017. godini. U: Ujević Bošnjak M. gl. ur. XXII. Znanstveno-stručni skup : Voda i javna vodoopskrba = XXII. scientific and professional conference. Water and public water supply, 2.-5. listopada 2018., Sisak. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2018. Str. 23-31.

Autori: Ujević Bošnjak M, Gajšak F, Antičević M, Štiglić J
Godina: 2018

Protokol validacije metoda i ovlaštenje laboratorija kao podrška implementaciji Okvirne direktive o vodama i ostalih ključnih direktiva za osiguranje dobrog stanja voda. U: Dikanović Lučan Ž, Stipaničev D, urednici. Zbornik radova 14. stručnog sastanka laboratorija ovlaštenih za ispitivanje voda; 19.-22.4.2016.; Mali Lošinj, Hrvatska. str.99-103.

Autori: Štiglić J, Ujević Bošnjak M, Dikanović Lučan Ž, Šikić S, Tolić S, Daić Ž
Godina: 2016