← Nazad


Strnad MPočeci primjene Međunarodne klasifikacije funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja. Hrvatski časopis za javno zdravstvo. 2013;

Autori: Benjak T, Strnad M, Rulnjević N
Godina: 2013