← Nazad


Šubić-Škrlin JEpidemiologija sustavnih gljivičnih infekcija u Hrvatskoj. U: Mlinarić-Missoni E, Nemet D, Baršić B, Vilibić-Čavlek T, ur. Sustavne gljivične infekcije: novi dijagnostički i terapijski izazovi. Zagreb, Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2013, 6-10.

Autori: Mlinaric-Missoni E, Šubić-Škrlin J
Godina: 2013