← Nazad


Švigir IEpidemiološki prikaz samoubojstava djece i mladih u Hrvatskoj u razdoblju 2000.-2017. godine. Epidemiološki vjesnik. 2019;(7).

Autori: Silobrčić Radić M, Jadrijević N, Švigir I
Godina: 2019

Hospitalizacije zbog mentalnih poremećaja u Hrvatskoj 2018. godine. Epidemiološki vjesnik. 2019;(11).

Autori: Silobrčić Radić M, Švigir I
Godina: 2019