← Nazad


Ujević Bošnjak MKlorirana otapala – trikloretna i tetrakloreten u podzemnoj vodi za piće vodocrpilišta Sašnak : sustav javne vodoopskrbe grada Zagreba. U: Ujević Bošnjak M. gl. ur. XXII. Znanstveno-stručni skup : Voda i javna vodoopskrba = XXII. scientific and professional conference. Water and public water supply, 2.-5. listopada 2018., Sisak. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2018. Str. 83-93.

Autori: Kukolja A, Plazonić D, Posavec K, Ujević Bošnjak M, Štiglić J
Godina: 2018

Prisutnost bromida u podzemnim vodama i nastajanje bromata u vodi za piće tijekom ozoniranja. U: Ujević Bošnjak M. gl. ur. XXII. Znanstveno-stručni skup : Voda i javna vodoopskrba = XXII. scientific and professional conference. Water and public water supply, 2.-5. listopada 2018., Sisak. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2018. Str. 63-73.

Autori: Novokmet G, Ujević Bošnjak M, Ćurko J, Matošić M, Tomljenović F
Godina: 2018

Zdravstvena ispravnost bazenskih voda u Republici Hrvatskoj u 2017. godini. U: Ujević Bošnjak M. gl. ur. XXII. Znanstveno-stručni skup : Voda i javna vodoopskrba = XXII. scientific and professional conference. Water and public water supply, 2.-5. listopada 2018., Sisak. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2018. Str. 23-31.

Autori: Ujević Bošnjak M, Gajšak F, Antičević M, Štiglić J
Godina: 2018

Dvadeset godina znanstveno-stručnih skupova “Voda i javna vodoopskrba” (1997-2016). U: Dadić Ž, urednik. Zbornik radova XX znanstveno-stručnog skupa Voda i javna vodoopskrba; 4.-7.10. 2016.; Murter, Hrvatska. str. 5-15.

Autori: Dadić Ž, Ujević Bošnjak M
Godina: 2016

Environmental hazard Assessment of jarosite waste using batch leaching tests. U: Katančić Z, Koprivanac N, Lončrić Božić A, Kušić H, Hrnjak-Murgić Z, urednici. Book of abstracts, 4th International symposium of environmental management – Towards circular economy. Zagreb: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu; 2016. str. 143-149.

Autori: Kerolli-Mustafa M, Ćurković L, Ujević Bošnjak M
Godina: 2016

Najzdravije piće na svijetu. ADIVAPlus [Internet]. 2016(190):7-9. Dostupno na: http://www.adiva.hr/najzdravije-pice-na-svijetu.aspx

Autori: Nemeth Blažić T, Barišin A, Ujević Bošnjak M
Godina: 2016

Procjena i upravljanje rizicima u vodoopskrbi. U: Dadić Ž, urednik. Zbornik radova XX znanstveno-stručnog skupa Voda i javna vodoopskrba; 4.-7.10.2016.; Murter, Hrvatska. str. 57-65.

Autori: Ujević Bošnjak M, Dadić Ž
Godina: 2016

Risk Management In Croatian Drinking Water Supply Systems: Current Situation And Needs. U: Katančić Z, Koprivanac N, Lončrić Božić A, Kušić H, Hrnjak-Murgić Z, urednici. Book of Abstracts – 4th International Symposium of Environmental Management – Towards Circular Economy ; 7.-9.12. 2016.; Zagreb : Hrvatska. str. 26.

Autori: Ujević Bošnjak M, Dadić Ž, Poljak V
Godina: 2016

Protokol validacije metoda i ovlaštenje laboratorija kao podrška implementaciji Okvirne direktive o vodama i ostalih ključnih direktiva za osiguranje dobrog stanja voda. U: Dikanović Lučan Ž, Stipaničev D, urednici. Zbornik radova 14. stručnog sastanka laboratorija ovlaštenih za ispitivanje voda; 19.-22.4.2016.; Mali Lošinj, Hrvatska. str.99-103.

Autori: Štiglić J, Ujević Bošnjak M, Dikanović Lučan Ž, Šikić S, Tolić S, Daić Ž
Godina: 2016

Determination of corrosion rate of orthodontic wires based on nickel-titanium alloy in artificial saliva. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. 2014;45(2):99-105.

Autori: Katić V, Ćurković L, Ujević Bošnjak M, Špalj S
Godina: 2014