← Nazad


(ur)Program zdravstvenoga opismenjavanja odgojno-obrazovnih djelatnika u području mentalnoga zdravlja djece i mladih „PoMoZi Da“, Priručnik za učitelje i nastavnike. Zagreb, Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2019.

Autori: Muslić Lj, (ur)
Godina: 2019

Zdravstvena posmenost odgojno-obrazovnih djelatnika u području mentalnoga zdravlja djece i mladih: Istraživanje prepoznavanja depresivnosti i spremnosti na pružanje podrške i pomoći. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2018.

Autori: Muslić Lj, (ur), Markelic M, Vulić-Prtorić A, Ivasović V, Jovičić-Burić D
Godina: 2018