← Nazad


Valić JHepatitis B and C infections among injecting drug users in Istria County, Croatia. U: Proceedings of the 6th Euro Virology Congress and Expo; 10-12 March 2016; Madrid, Spain. Virol-mycol 2016, 5:1 (Suppl):57.

Autori: Kučinar J, Vilibic-Cavlek T, Lazarić-Stefanović L, Valić J, Kolarić B
Godina: 2016

Rizični čimbenici plućne tuberkuloze u Hrvatskoj. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 102.

Autori: Jurčev Savičević A, Mulić R, Kožul K, Ban B, Valić J, Bačun Ivček LJ, Popijač Cesar G, Marinović Dunatov S, Gotovac M, Šimunović A
Godina: 2015

HIV i spolno prenosive infekcije (sifilis, hepatitis B) i rizična ponašanja u skupinama s povećanin rizikom od HIV infekcije: rezultati drugog vala istraživanja seroprevalencije 2011-2014. 3. Hrvatski epidemiološki kongres, Šibenik, 7-9 svibanj, 2015., str. 42-3 (sažetak)

Autori: Nemeth-Blažić T, Pavlić J, Vilibic-Cavlek T, Fabris A, Kožul K, Medić A, Bajlo P, Kosanović-Ličina ML, Pahor Đ, Skopljak V, Valić J, Rizvan P, Lakić M, Cvitkovic A, Lipovac I, Smilović V, Uvodić-Đurić D, Slavic-Vrzic V, Gjenero-Margan I
Godina: 2015

Emergent arboviruses in Istria County, 2012-2014. 1st Croatian Congress on Travel, Tropical, Migration Medicine & HIV, Dubrovnik, 1-4 October, 2015., str. 41 (abstract)

Autori: Kučinar J, Vilibic-Cavlek T, Barbic Lj, Savić V, Pem-Novosel I, Stevanovic V, Balenović M, Valić J, Lazarić-Stefanović L, Gjenero-Margan I
Godina:

Serološki dokaz infekcije chikungunya virusom na području Istarske županije. 3. Hrvatski epidemiološki kongres, Šibenik, 7-9 svibanj, 2015., str. 100.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Kučinar J, Pem-Novosel I, Gjenero-Margan I, Kurečić-Filipović S, Kaic B, Valić J, Skopljak V, Mlinaric-Galinovic G
Godina: