← Nazad


Važić-Babić VFenotipska identifikacija dermatofita. U: Mlinarić-Missoni E, Nemet D, Ostojić Kolonić S, Plečko V, Šitum M, Sviben M, ur. Laboratorijska dijagnostika i liječenje gljivičnih infekcija. Zagreb, Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2014. str. 32-46.

Autori: Mlinaric-Missoni E, Važić-Babić V
Godina: 2014

Fenotipska identifikacija feohifomiceta. U: Mlinarić-Missoni E, Nemet D, Ostojić Kolonić S, Plečko V, Šitum M, Sviben M, ur. Laboratorijska dijagnostika i liječenje gljivičnih infekcija. Zagreb, Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2014. str. 89-96.

Autori: Mlinaric-Missoni E, Važić-Babić V
Godina: 2014

Fenotipska identifikacija hijalohifomiceta. U: Mlinarić-Missoni E, Nemet D, Ostojić Kolonić S, Plečko V, Šitum M, Sviben M, ur. Laboratorijska dijagnostika i liječenje gljivičnih infekcija. Zagreb, Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2014. str. 53-69.

Autori: Mlinaric-Missoni E, Važić-Babić V
Godina: 2014

Fenotipska identifikacija kvasaca. U: Mlinarić-Missoni E, Nemet D, Ostojić Kolonić S, Plečko V, Šitum M, Sviben M, ur. Laboratorijska dijagnostika i liječenje gljivičnih infekcija. Zagreb, Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2014. str. 107-119.

Autori: Mlinaric-Missoni E, Važić-Babić V
Godina: 2014

Fenotipska identifikacija zigomiceta. U: Mlinarić-Missoni E, Nemet D, Ostojić Kolonić S, Plečko V, Šitum M, Sviben M, ur. Laboratorijska dijagnostika i liječenje gljivičnih infekcija. Zagreb, Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2014. str. 75-82.

Autori: Mlinaric-Missoni E, Važić-Babić V
Godina: 2014

Profil antifungalne osjetljivosti/rezistencije gljivičnih izolata prema podacima RC MZ RH za mikološku dijagnostiku sustavnih i diseminiranih infekcija u razdoblju od 2008. do 2013. U: Mlinarić-Missoni E, Nemet D, Ostojić Kolonić S, Plečko V, Šitum M, Sviben M, ur. Laboratorijska dijagnostika i liječenje gljivičnih infekcija. Zagreb, Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2014. str. 190-203.

Autori: Mlinaric-Missoni E, Važić-Babić V, Sviben M
Godina: 2014

Laboratorijska dijagnostika tropskih mikoza. Poslijediplomski tečaj trajnog usavršavanja: Infekcije u putnika: epidemiologija, klinička slika, dijagnostika, terapija i prevencija. Zagreb: 14.-15.2.2013.

Autori: Mlinaric-Missoni E, Važić-Babić V
Godina: 2013

Laboratorijska dijagnostika tropskih mikoza. U: Sviben M, Lokas D, Ljubin-Sternak S, Kaić B, ur. Infekcije u putnika: epidemiologija, klinička slika, dijagnostika, terapija i prevencija. Zagreb; Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2013, 105-110.

Autori: Mlinaric-Missoni E, Važić-Babić V
Godina: 2013

Identification of Candida fabianii as the new emerging opportunistic pathogen in infants in Croatia. Mycoses 2013; 56(suppl. 3): 128-129.

Autori: Mlinaric-Missoni E, Važić-Babić V, Kocsube S, Hatvani L, Vágvölgyi C, Amarela Lukić-Grlić, Škarić I
Godina: 2013

Antifungalna osjetljivost kliničkih izolata kandida: rezultati petogodišnjeg istraživanja u Hrvatskoj. U: Knjiga sažetaka 10th Croatian Congress of Clinical Microbiology and 7th Croatian Congress on Infectious Diseases; Rovinj 2013; 126-8.

Autori: Mlinaric-Missoni E, Škrlin J, Lukić-Grlić A, Važić-Babić V
Godina: 2013