← Nazad


Vidić Štrac IPregled izmjena Uredbe (EZ) br.1223/2009 o kozmetičkim proizvodima od 20. srpnja 2015. do danas. U: Zbornik radova 15. Skupa Hrvatskog društva kozmetičkih kemičara; 2016; Opatija, Hrvatska.

Autori: Vidić Štrac I
Godina: 2016

Overview of Nickel Release in Consumer Products in Croatia. Toxicology Letters. 2014;229 Suppl:S115. DOI: 10.1016/j.toxlet.2014.06.415

Autori: Vidić Štrac I, Oliver Grbavec R
Godina: 2014

Kozmetovigilancija vs. Toksikologija , Zbornik radova II Hrvatski Kongres zdravstvene ekologije, travanj 2013.

Autori: Vidić Štrac I
Godina: 2013

Pregled ostale legislative vezane uz Uredbu (EZ) br.1223/2009 o kozmetičkim proizvodima, prezentacija, 13. stručno-znanstv. skup s međun.sudjelovanjem, organizacija HDKK, Poreč 2.04-4.10.2012

Autori: Vidić Štrac I
Godina: 2013

Upravljanje ozbiljnim neželjenim učincima nastalim upotrebom kozmetike, Pharmabiz vol.4, rujan 2013

Autori: Vidić Štrac I
Godina: 2013

Ethylene glycol and diethylene glycol in toothpaste on Croatian market (Etilenglikol i dietilenglikol u zubnim pastama a hrvatskom tržištu), Farmaceutski glasnik : glasilo Hrvatskog farmaceutskog društva. 69 (2013) , 5; 319-331 (članak, znanstveni).

Autori: Vidić Štrac I, Žuntar I, Dimitrov N, Puklek M
Godina: 2013

Ethylene glycol and diethylene glycol in toothpaste on Croatian market (Etilenglikol i dietilenglikol u zubnim pastama na hrvatskom tržištu), Farmaceutski glasnik : glasilo Hrvatskog farmaceutskog društva. 69 (2013) , 5; 319-331 (članak, znanstveni).

Autori: Vidić Štrac I, Žuntar I, Dimitrov N, Puklek M
Godina: 2013