← Nazad


Višekruna Vučina V2015/16 I-MOVE/I-MOVE+ multicentre case control study in Europe: moderate vaccine effectiveness estimates against influenza A(H1N1)pdm09 and low estimates against lineage mismatched influenza B among children. Influenza Other Respir Viruses. 2017 Nov 10. doi: 10.1111/irv.12520. [Epub ahead of print]

Autori: Bella A, Brytting M, Dijkstra F, Domegan L, Ferenczi A, Gherasim A, Guiomar R, Horváth JK, I-MOVE/I-MOVE+ study team, Ivanciuc A, Johansen K, Kissling E, Korczyńska M, Kurečić Filipović S, Larrauri A, Lazar M, Machado A, Meijer A, Moren A, O Donnell J, Paradowska-Stankiewicz I, Pozo F, Reuss A, Rizzo C, Schweiger B, Valenciano M, van der Werf S, Vilcu AM, Višekruna Vučina V, Zakikhany K
Godina: 2017

Registar nuspojava cijepljenja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. U: Bralić I, urednica. Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi – Cijepljenje i cjepiva, probir razvojnog poremećaja kuka. Zagreb: Medicinska naklada; 2016. str. 55-65.

Autori: Kaic B, Kurečić Filipović S, Lovric Z, Pem-Novosel I, Petrović G, Višekruna Vučina V
Godina: 2016

Program obveznog cijepljenja u Republici Hrvatskoj. U: Bralić I, urednica. Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi – Cijepljenje i cjepiva, probir razvojnog poremećaja kuka. Zagreb: Medicinska naklada 2016.

Autori: Kaic B, Nemeth Blaić T, Višekruna Vučina V
Godina: 2016

Dob primjene kombiniranih cjepiva koja sadrže acelularnu pertusis komponentu i obuhvati prijavljivanja nuspojava u Hrvatskoj 2008.-2010. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 125.

Autori: Gjenero-Margan I, Kaic B, Kurečić Filipović S, Pem-Novosel I, Višekruna Vučina V
Godina: 2015

Cost-effectiveness of pneumococcal conjugate vaccination in Croatia. Vaccine. 2015 May 7;33 Suppl 1:A209-A218.

Autori: Blau J, Clark A, Hoestlandt C, Kaic B, Kožnjak N, Kurečić Filipović S, Mounaud B, Stamenić V, Višekruna Vučina V
Godina: 2015

Dob primjene kombiniranih cjepiva koja sadrže acelularnu pertusis komponentu i obuhvati prijavljivanja nuspojava u Hrvatskoj 2008-2010. U: Knjiga sažetaka 3.Hrvatskog epidemiološkog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem, Šibenik, 7-9. svibanj, 2015. str 125.

Autori: Gjenero-Margan I, Kaic B, Kurečić Filipović S, Pem-Novosel I, Višekruna Vučina V
Godina: 2015

Istraživanje prevalencije denge infekcije u Hrvatskoj. 3. Hrvatski epidemiološki kongres, Šibenik, 7-9 svibanj, 2015., str. 113.

Autori: Aleraj B, Babić Erceg A, Erceg M, Gjenero-Margan I, Jeličić P, Kaic B, Klobučar A, Kurečić Filipović S, Miletić Medved M, Pem-Novosel I, Vilibic-Cavlek T, Višekruna Vučina V
Godina: 2015

Akcija testiranja na HIV u LGBT centru Zagreb (MSM) tijekom europskog tjedna testiranja na HIV 2014. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 110.

Autori: Dominković Z, Kasumović L, Kosanović Ličina ML, Nemeth-Blažić T, Pavlić J, Višekruna Vučina V
Godina: 2015

Djelotvornost cjepiva protiv parotitisa, soj L-Zagreb, u uvjetima niske cirkulacije prirodnog soja virusa mumpsa u populaciji. U. Miškulin M, Kolarić B, ur. Knjiga sažetaka 3. Hrvatskog epidemiološkog kongresa. Šibenik: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015, str. 104

Autori: Gjenero-Margan I, Kaic B, Kolarić B, Kurečić Filipović S, Pem-Novosel I, Višekruna Vučina V
Godina: 2015

Svrab u republici hrvatskoj – epidemija ili medijska senzacija? U: Zbornik radova 26. Znanstveno-stručno-edukativni seminar DDD i ZUPP; 2014 Mar 25-28; Split, Croatia. Zagreb: Korunić d.o.o.; 2014. str. 151-7.

Autori: Capak K, Jeličić P, Pem-Novosel I, Poljak V, Višekruna Vučina V
Godina: 2014

Epidemiologija virusnih hepatitisa. Acta Med Croat 2013; 67(4):273-9.

Autori: Gjenero-Margan I, Glamočanin M, Kaic B, Kurečić Filipović S, Nemeth-Blažić T, Pavlić J, Pem-Novosel I, Radić I, Šimunović A, Vilibic-Cavlek T, Višekruna Vučina V, Zajec M
Godina: 2013

Nacionalni programi prevencije zaraznih i nezaraznih bolesti. Hrvatski časopis za javno zdravstvo. 2013: Vol. 9, broj 36. http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/250/241

Autori: Antoljak N, Jelavić M, Kaic B, Kurečić Filipović S, Pem-Novosel I, Šupe Parun A, Višekruna Vučina V
Godina: 2013