← Nazad


Vrbanec Megla L



Epidemiološka intervencija – kemoprofilaksa azitromicinom u suzbijanju epidemije upale pluća u domu za psihički bolesne odrasle osobe Orehovica. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 98.

Autori: Vrbanec Megla L, Smilović V, Tarandek Strnad S, Kaic B
Godina: 2015