← Nazad


Vugrinčić MČimbenici rizika i ozljede djece pri obavljanju poljoprivrednih poslova u Požeško-slavonskoj županiji. Paediatr Croat. 2014;58:190-195.

Autori: Janev Holcer N, Brkić Biloš I, Jurić F, Rešić A, Vugrinčić M
Godina: 2014