← Nazad


Vuletić GA Comparative Study on Self-Perceived Health of Cyclists and Inactive Persons in Croatia. J Appl Health Sci. 2017; 3(2): 159-67.

Autori: Lovretić V, Benjak T, Vuletić G, Draušnik Ž
Godina: 2017

Role of social support in quality of life of people with hearing impairment. Journal of Applied Health Sciences = Časopis za primijenjene zdravstvene znanosti. 2016;2(1):5-14. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/162918

Autori: Lovretić V, Pongrac K, Vuletić G, Benjak T
Godina: 2016

Zanemarivanje i nasilje nad osobama s invaliditetom – epidemiološki podaci. U: Daniela Šincek, Ana Babić Čikeš, Dino Krupić (ur.). V. znanstveno – stručni skup posvećen pitanjima nasilja “e-nasilje – izazovi proučavanja i preveniranja nasilja u okviru novih medija“. Osijek: Filozofski fakultet u Osijeku; 2014. 18-18 str.

Autori: Benjak T, Vuletić G
Godina: 2014

Subjective wellbeing of cyclists and physically inactive subjects [Subjektivni osjećaj dobrobiti biciklista i tjelesno neaktivnih osoba]. Kinesiology. 2013;45(1):101-6.

Autori: Lovretić V, Benjak T, Vuletić G
Godina: 2013