← Nazad


Vusio DPrevalencija arterijske hipertenzije u korisnika primarne zdravstvene zaštite zabilježena u podacima CEZIH-a tijekom 2018. godine. U: Ilakovac V, Erceg M, ur. Medicinska informatika: zbornik radova 14. simpozija Hrvatskog društva za medicinsku informatiku; 28.-29. Studenoga 2019.; Zagreb. Med inform. 2019;14:51-52.

Autori: Kralj V, Vusio D, Erceg M
Godina: 2019