← Nazad


Zaninović KSustav upozorenja na toplinske valove. U: Zbornik radova Dani kriznog upravljanja; 12. – 13. travanj 2016.; Split, Hrvatska: Sveučilište Velika Gorica, str. 565-571.

Autori: Barišin A, Brkić M, Zaninović K
Godina: 2016