Javni natječaj za prijem na stručno osposobljavanje nezdravstveni djelatnik I vrste – zdravstveni suradnik, stručnjak za društvene i humanističke znanosti – 1 pripravnik

Na temelju  članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12 i 16/17), članka 59. Zakona o radu  (NN 93/14 i 127/17) i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 11. srpnja 2018. godine,  Klasa: 100-0/18-03/96, Ur. broj: 534-03-3/1-18-28, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje javni natječaj za prijem na stručno osposobljavanje putem ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja  u slijedećem zvanjima: nezdravstveni djelatnik I vrste – zdravstveni suradnik, stručnjak za društvene i humanističke znanosti – 1 pripravnik.

Više o natječaju pročitati ovdje