Natječaj za prijam u radni odnos – doktor medicine, specijalist kliničke mb/medicinske mb s parazit

Na temelju članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 30. prosinca 2016. godine, Klasa: 100-01/16-03/108,
Ur. broj: 534-07-3-2/2-16-33, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavljuje javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
Zdravstveni djelatnik I vrste – doktor medicine, specijalist kliničke mikrobiologije/medicinske mikrobiologije s parazitologijom, u Službi za mikrobiologiju uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 radnik na neodređeno vrijeme.

Više o natječaju pogledajte ovdje.