Natječaj za prijam u radni odnos doktora medicine i upućivanje na specijalizacije iz epidemiologije i javnozdravstvene medicine

Na temelju članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ur.broj: 80-1696/1-16, odobrenja Plana specijalizacija za 2016. godinu izdanu od Ministarstva zdravlja, Klasa: 131-01/16-01/88, Ur.broj: 534-07-3-1/7-16-03 od 14. lipnja 2016. godine, te odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15),  Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, raspisuje natječaj za prijam u radni odnos  doktora medicine na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizacije iz epidemiologije za Službu za epidemiologiju i prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti (1 specijalizant), te javnozdravstvene medicine za Službu za školsku medicinu, mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti  (1 specijalizant).

Natječaj će biti objavljen u 24sata, u nedjelju 1. listopada 2017. godine, te na internetskim stranicama Ministarstva zdravlja.

Sadržaj natječaja pogledajte ovdje.