Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme – viši stručni savjetnik, pravnik

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj: 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine  i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 23. svibnja 2018. godine, Klasa: 100-01/18-03/96, Ur. broj: 534-03-3/1-18-23 ,  Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavljuje slijedeći javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno za slijedeće radno mjesto:

Viši stručni savjetnik – pravnik u Službi za gospodarstvene, pravne i opće poslove – 2 radnika na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci

Više o natječaju pogledajte ovdje.