Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – viši stručni savjetnik, ekonomist

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine i Odluke Upravnog vijeća broj: UV-V/25-18,  od 03. svibnja 2018. godine, Klasa: 012-04/18-10/3, Ur. broj: 381-10-18-7, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje slijedeći javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za slijedeće radno mjesto:

Viši stručni savjetnik – ekonomist u Službi za gospodarstvene, pravne i opće poslove uz probni rad od  6 (šest) mjeseci – 1 radnik na određeno vrijeme do povratka na rad radnice na bolovanju, rodiljnom/roditeljskom dopustu.

Više o natječaju pogledajte ovdje.