Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – zdravstveni djelatnik I vrste, diplomirani sanitarni inženjer

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj: 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine  i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 23. svibnja 2018. godine, Klasa: 100-01/18-03/96, Ur. broj: 534-03-3/1-18-18, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavljuje slijedeći javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno za sljedeće radno mjesto:

Zdravstveni djelatnik I vrste – diplomirani sanitarni inženjer u Službi za zdravstvenu ekologiju – 1 radnik na određeno vrijeme uz probni rad od 6 (šest) mjeseci

Više o natječaju pogledajte ovdje.