Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme-zdravstveni djelatnik I vrste, sanitarni inženjer

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 23. svibnja 2018. godine, Klasa: 100-01/18-03/96 Ur. broj: 534-03-3-/1-18-18, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje slijedeći javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za slijedeće radno mjesto:

Zdravstveni djelatnik I vrste – sanitarni inženjer u Službi za zdravstvenu ekologiju uz probni rad od  6 (šest) mjeseci – 1 radnik na određeno vrijeme

Više o natječaju pogledajte ovdje.