Natječaj za prijam u radni odnos – viši stručni referent za tehničke poslove

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine  i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 03. ožujka 2017. godine, Klasa: 100-01/17-03/55, Ur. broj: 534-07-3-2/2-17-07, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavljuje javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za slijedeće radno mjesto: Nezdravstveni djelatnik II vrste – viši stručni referent za tehničke poslove u Službi za gospodarstvene, pravne i opće poslove uz probni rad od tri (3) mjeseca – 1 radnik na neodređeno vrijeme.

Više o natječaju pogledajte ovdje.