Natječaj za prijam u radni odnos – viši stručni savjetnik, prof.

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine  i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 3. ožujka 2017. godine, Klasa: 100-01/16-03/108, Ur. broj: 534-07-3-2/2-16-33, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavljuje javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto nezdravstveni djelatnik I vrste – viši stručni savjetnik u Ravnateljstvu uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 radnik na neodređeno vrijeme.

Više o natječaju pogledajte ovdje.