Natječaj za prijam u radni odnos – zdravstveni djelatnik I vrste, medicinska sestra/sanitarni inženjer

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine  i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 19. svibnja 2017. godine, Klasa: 100-01/17-03/55, Ur. broj: 534-07-3/1-17-15, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavljuje javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto Zdravstvenog djelatnika I vrste, medicinska sestra/sanitarni inženjer u Službu za epidemiologiju i prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti – 1 radnik na neodređeno vrijeme.

Više o natječaju pogledajte ovdje.