Natječaj za prijam u radni odnos – zdravstveni djelatnik II. vrste, san.ing.

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine, suglasnosti Ministarstva zdravstva od 03. ožujka 2017. godine, Klasa: 100-01/17-03/55, Ur. broj: 534-07-3-2/2-17-07 i ispravka suglasnosti Ministarstva zdravstva od 22. 03. 2017. godine, Klasa: 100-01/17-03/55, Ur. broj: 534-07-3-2/2-17-9  Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavljuje javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za slijedeće radno mjesto: Zdravstveni djelatnik II vrste – sanitarni inženjer u Službu za epidemiologiju i prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti, uz probni rad od tri mjeseca (3) mjeseca – 1 radnik na neodređeno vrijeme.

Više o natječaju pogledajte ovdje.