Natječaj za prijam u radni odnos-zdravstveni djelatnik II vrste, sanitarni inženjer i zdravstveni djelatnik II vrste, sanitarni inženjer/inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike ili sestrinstva

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine, Odluke upravnog vijeća od 28. 06. 2018. godine,  Klasa: 012-04/18-10/5, Ur. broj: 381-10-19-4 i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 23. svibnja, Klasa:100-01/18-03/96, Ur. broj: 534-03/1-18-21, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje slijedeći javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme vrijeme za slijedeća radna mjesta:

1.      Zdravstveni djelatnik II vrste, sanitarni inženjer u Službi za promicanje zdravlja uz probni rad od 3 (tri) mjeseca – 1 radnik na određeno vrijeme – zamjena za rodiljni dopust.

2.      Zdravstveni djelatnik II vrste, sanitarni inženjer/inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike ili sestrinstva u Službi za javno zdravstvo uz probni rad od 3 (tri) mjeseca – 1 radnik na neodređeno vrijeme.

Više o natječaju pogledajte ovdje.