Natječaj za prijam u radni odnos doktora medicine na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju

Na temelju članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ur.broj: 80-1696/1-16, odobrenja Plana specijalizacija za 2016. godinu izdanu od Ministarstva zdravlja, Klasa: 131-01/16-01/88, Ur.broj: 534-07-3-1/7-16-03 od 14. lipnja 2016. godine, te odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15),  Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, raspisuje natječaj za prijam u radni odnos  doktora medicine na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju.

Natječaj je objavljen u 24sata 22. travnja 2018. godine. Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objave u 24sata.

Više o natječaju pogledajte ovdje.