Natječaj za prijem na stručno osposobljavanje – VSS iz područja društvenih znanosti – sociologije

Na temelju  članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12 i 16/17), članka 59. Zakona o radu  (NN 93/14) i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 15. rujna 2017. godine,  Klasa: 100-01/17-03/55, Ur. broj: 534-03-3-1/5-17-33, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje

J A V N I  N A T J E Č A J

za prijem na pripravnički staž putem ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja u slijedećem zvanju:

  1. Nezdravstveni djelatnik I vrste – zdravstveni suradnik, analitičar, VSS, iz područja društvenih znanosti – sociologije –  2 pripravnika.

Više o natječaju pogledajte OVDJE.