Natječaj za prijem na stručno osposobljavanje – nezdravstveni djelatnik I vrste – zdravstveni suradnik, magistar inženjer kemijskog inženjerstva

Na temelju  članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12 i 16/17), članka 59. Zakona o radu  (NN 93/14) i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 15. rujna 2017. godine,  Klasa: 100-01/17-03/55, Ur.broj: 534-03-3-1/5-17-33, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje jacni natječaj za prijem na pripravnički staž putem Ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja  u slijedećem zvanju:

1. nezdravstveni djelatnik I vrste – zdravstveni suradnik, magistar inženjer kemijskog inženjerstva – 1 pripravnik.

Više o natječaju pogledajte ovdje.