Natječaj za prijam u radni odnos – zdravstveni suradnik, dipl.kem.ing.

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine  i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 11. siječnja 2017. godine, Klasa: 100-01/16-03/108, Ur. broj: 534-07-3-1/7-17-37, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavljuje slijedeći javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za slijedeće radno mjesto: Nezdravstveni djelatnik I vrste – zdravstveni suradnik, diplomirani kemijski inženjer u Službi za zdravstvenu ekologiju uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 radnik na neodređeno vrijeme.

Više o natječaju pogledajte ovdje.