Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno/određeno vrijeme, stručni knjigovodstveni referent/nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik/zdravstveni djelatnik III vrste

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj: 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine  i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 01. veljače 2018. godine, Klasa: 100-01/18-03/96, Ur. broj: 534-06-2-1-2/3-18-05, suglasnosti Ministarstva zdravstva od 01. veljače 2018. godine, Klasa: 100-01/18-03/96,  Ur. broj: 534-06-2-1-2/3-18-08  i   Odluke Upravnog vijeća Klasa: 012-04/18-10/1, Ur. broj:381-10-18-2 od 26. siječnja 2018. godine, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavljuje slijedeći

    JAVNI NATJEČAJ

Za prijem u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme za slijedeća radna mjesta:

1.      Stručni knjigovodstveni referent – radno mjesto III vrste u Službi za gospodarstvene , pravne i opće poslove – 1 radnik na neodređeno vrijeme

2.      Nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik, hidrogeolog u Službi za zdravstvenu ekologiju   – 1 radnik na neodređeno vrijeme

3.      Zdravstveni djelatnik III vrste, sanitarni tehničar, zdravstveno laboratorijski tehničar u Službi za zdravstvenu ekologiju – 1 radnik na određeno vrijeme – zamjena za rodiljni dopust.

Više o natječaju pogledajte ovdje.