Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik, analitičar

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj: 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine  i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 01. veljače 2018. godine, Klasa: 100-01/18-03/96, Ur. broj: 534-06-2-1-2/3-18-06,  Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavljuje slijedeći

JAVNI NATJEČAJ

Za prijem u radni odnos na neodređeno za slijedeće radno mjesto:

  1. nezdravstveni djelatnik I vrste – zdravstveni suradnik, analitičar u Službi za medicinsku informatiku i biostatistiku – 1 radnik na neodređeno vrijeme

Više o natječaju pogledajte ovdje.