Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za voditelja Odsjeka za tehničke i opće poslove

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine  i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 31. srpnja 2017. godine, Klasa: 100-01/17-03/55, Ur. broj: 534-03-3-1/5-17-27 Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavljuje slijedeći

JAVNI NATJEČAJ

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za slijedeće radno mjesto:

  1. I vrste – Voditelj Odsjeka za tehničke i opće poslove u Službi za gospodarstvene, pravne i opće poslove uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 radnik na neodređeno vrijeme.

Više o natječaju pogledajte ovdje.